2022. Verksamheten vilar. Cykelkartorna går att skriva ut.